Monthly Archives: augusti 2015


Nya gränsvärden för PSA

26

aug 2015

Nya gränsvärden för PSA

Nya gränsvärden för PSA   Det har kommit ut en ny upplaga av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Man har där tagit fram nya gränser för vad som anses som förhöjt PSA beroende på patientens ålder. De nya gränsvärdena är: < 70 år PSA < 3 ng/ml. 70-80 år PSA < 5 ng/ml. > 80 år PSA < 7 ng/ml.   Patienter med en knöl...

Läs mer