Monthly Archives: december 2015


STHLM3-studien

15

Dec 2015

STHLM3-studien

PSA-testet i kombination med  ändtarmsundersökning med finger och ultraljud har använts för att värdera risken för prostatacancer. Nästa steg i utredningen  är vävnadsprovtagning i lokalbedövning av prostatakörtel. Om prostatacancerceller påträffas i det undersökta materialet är diagnosen klar. I STHLM3 studien ( Lancet onkology) ställdes PSA-test mot ett batteri av prover däribland 6 st proteiner(varav ett var psa) , 200 olika genetiska markörer samt klinisk data...

Läs mer