Prostatacancer


STHLM3-studien

15

Dec 2015

STHLM3-studien

PSA-testet i kombination med  ändtarmsundersökning med finger och ultraljud har använts för att värdera risken för prostatacancer. Nästa steg i utredningen  är vävnadsprovtagning i lokalbedövning av prostatakörtel. Om prostatacancerceller påträffas i det undersökta materialet är diagnosen klar. I STHLM3 studien ( Lancet onkology) ställdes PSA-test mot ett batteri av prover däribland 6 st proteiner(varav ett var psa) , 200 olika genetiska markörer samt klinisk data...

Läs mer


Nya gränsvärden för PSA

26

aug 2015

Nya gränsvärden för PSA

Nya gränsvärden för PSA   Det har kommit ut en ny upplaga av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Man har där tagit fram nya gränser för vad som anses som förhöjt PSA beroende på patientens ålder. De nya gränsvärdena är: < 70 år PSA < 3 ng/ml. 70-80 år PSA < 5 ng/ml. > 80 år PSA < 7 ng/ml.   Patienter med en knöl...

Läs mer


Snabbt omhändertagande vid cancermisstanke

16

maj 2014

Snabbt omhändertagande vid cancermisstanke

Standardiserat vårdförlopp (SVF)  kallas det nya grepp som nu tas för patienter med stark cancermisstanke. Statliga medel har skjutits till för att snabba upp processen för diagnostik och omhändertagande. Inom urologin är det nu i första vändan misstanke på prostatacancer och cancer i urinvägarna som prioriteras. Patienter med synligt blod i urinen(urinvägar)  eller förhöjda psa-värden o symtom vid vattenkastningen (prostata)som  skall slussas in via det...

Läs mer