Resektion av cancer i urinblåsan (TUR-B)

När en förändring i urinblåsan har påträffats vid exv cystoskopi (se ovan) bör denna tumör opereras bort dels som behandling men också för att få en diagnos.

Detta sker genom att ett tunt instrument förs in via urinröret och vidare in i urinblåsan. Förändringen skärs med hjälp av en metallslynga som aktiveras med elektricitet under ögats överinsyn via en monitor. Ingreppet sker under narkos och vanligtvis som dagkirurgi.

Skattningsformulär

IPSS – Symptomskattning vid vattenkastningsbesvär
0-7 poäng: Svaga symptom > 8 poäng: Konsultera din doktor
Ladda ned IPSS som PDF

ADAM – Androgen Deficiency of Aging Male
Frågeformulär avseende testosteronbrist.
Ladda ned ADAM som PDF

IIEF-5
Frågeformulär sexuell funktion hos män
Ladda ned IIEF-5 som PDF