Urologmottagningen

Vår mottagning är belägen på plan 4 på Carlanderska. Vår mottagning omfattar

* två mottagnings moduler för läkarbesök

* en operationssal för mindre polikliniska operationer i lokalbedövning

* En reception

* Ett rum för sköterskemottagning

Totalt utför vi cirka 6,000 mottagningsbesök per år varav 300 är polikliniska operationer

Skattningsformulär

IPSS – Symptomskattning vid vattenkastningsbesvär
0-7 poäng: Svaga symptom > 8 poäng: Konsultera din doktor
Ladda ned IPSS som PDF

ADAM – Androgen Deficiency of Aging Male
Frågeformulär avseende testosteronbrist.
Ladda ned ADAM som PDF

IIEF-5
Frågeformulär sexuell funktion hos män
Ladda ned IIEF-5 som PDF

De vanligaste orsakerna till att män och kvinnor besöker oss är:

 

Besvär med vattenkastningen

Undersökning sker med blodprovstagning för PSA (risk för cancer) och kreatinin (njurfunktion)

Miktionslistor (du fyller i när och hur mycket du kissar under 2 dygn)

Urinflöde (du kissar i en tratt som leder urinen till en våg som registrerar urinstrålens styrka)

Läkarundersökning,: Urologen känner via ändtarmsöppningen på din prostata.

Ultraljudsundersökning, via en smal stav som förs in i ändtarmsöppningen undersöks prostata med ultraljud, där bestäms storlek och eventuella förändringar inuti körteln)

Resturin, med ultraljud undersöks hur mycket urin du har kvar i blåsan efter du kissat

 

Blod i urinen undersöks med:

Blodprovet kreatinin (inte alltid)

Urinprov för bakterier och fastställande av blod

Cystoscopi ( en tunt fiberscop förs upp via urinröret för att kunna inspektera urinblåsan efter bedövning)

Datortomgrafi av njurarna

 

PSA förhöjning

Läkarundersökning, urologen känner via ändtarmsöppningen på din prostata

Ultraljudsundersökning (se ovan)

Vävnads prov (inte alltid): Via den införda ultraljudsstaven läggs bedövning och därefter tas 10-14 vävnadsprover

 

Erektionsbesvär (impotens)

Ibland blodprovstagning

Genomgång tillsammans med urolog om övriga sjukdomar och medicinering

Ibland undersökning av prostata och testiklar men oftast ej behövligt.

 

Testosteronbrist

Låga värden av testosteron (manligt könshormon) kan påverkan mannen på olika sätt däribland nedsatt sexuell lust.

I utredningen ingår genomgång av symtom, kroppslig undersökning och blodprov.

 

Smärttillstånd i pungen

Orsaker till smärta i pungen kan vara många, vanligtvis kan det vara en inflammation el infektion i bitestikeln och/eller testikel. Det kan också vara ett delsymtom av en prostatit( inflammation av prostatakörteln).

Vid besöket gås symtomen igenom, kroppslig undersökning samt ultraljud av testiklarna.

Vid akut påkommen smärta i pungen bör utredningen alltid göras vid sjukhusets akutmottagning.