video

Välkommen på video samtal.

Inför ditt video besök är det viktigt att tänka på att ha tyst runt omkring dig och sitta i en miljö där du kan vara ostörd. Kontrollera gärna innan samtalet att du kan koppla upp dig. Logga in i tjänsten nedan för att kontroller att du kommer in.
Klicka här för att logga in i vår videotjänst